Dhamadarna: ဓမ္မဒါန.net > ဓမ္မစကြာတရားတော် အပိုင်း (၂၀)
HomeTapesTextsContacts Increase font sizeReduce font sizeReset font size
spacer
50opicity
50opicity
တရားခွေများ
 နေ့စွဲအလိုက်
 ထဲ့သွင်းရက်အလိုက်
 စာဆိုအလိုက်
 ဖိုင်အားလုံး
50opicity
တရားစာများ
 နေ့စွဲအလိုက်
 ထဲ့သွင်းရက်အလိုက်
 စာဆိုအလိုက်
 ဖိုင်အားလုံး
50opicity
အခြားဖိုင်များ
50opicity
Links
 ဓမ္မdownload
 နိဗ္ဗန
 
 

တရားေခွများ » ဓမ္မဓူတဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ » ၂၀၀၇ မှ ၂၀၀၈ အထိ ဇောတနာရာမစာသင်တိုက်ရှိ ဓမ္မစကြာတရားပွဲများ » ဓမ္မစကြာတရားတော် အပိုင်း (၂၀)

ဓမ္မစကြာတရားတော် အပိုင်း (၂၀)
Dhamma Satkyar (20)
 
ဟောပြောသူ ဓမ္မဒူတဆရာတော် အရှင်ေဆကိန္ဒ
အကြာင်းအရာ ၂၆၊၈၊၂၀၀၈ ရန်ကုန်တိုင်း၊ အလုံမြို့နယ်၊ ဇောတနာရာမစာသင်တိုက်ရှိ ဓမ္မသဘင်။
File အမည် 20-DhammaSatKyar.mp3
ကူးယူမှုအရည်အတွက် ၇၇၇
နောက်ဆုံးကူးယူချိန် ၁၃ရက် ၇လ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ၄နာရီ
 

bar
ကူးယူရန်     နားေထာင်ရန်
၁၄ရက် ၁၂လ ၂၀၀၈ခုနှစ်တွင် သူရိန် မှတင်ထားပါသည်။  
luaye.com footer_left
Copyright © 2004-2018 ဓမ္မဒါန.net